KALİTE POLİTİKAMIZ

HİZMET KALİTESİ

      Ürettiğimiz hizmetlerde müşteri ve mevzuat şartlarına tam uygunluk ve güvenilirlik kurumsal kültürümüzün temel ilkesidir. Hizmet kalitemizi artırıcı dünya standartlarına uygun cihaz, araç ve metot ile mevzuatı sürekli  takip ederiz. Verdiğimiz hizmetleri zama- nında, tarafsız ve güvenilir olarak sonuçlandırmaya çalışırız.

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ

 Müşterilerimizin mem- nuniyeti için onların ihtiyaç ve beklentilerini belirler, taahhüdümüz altındaki işleri zamanında ve kusursuz olarak tamamlamak amacıyla çalışırız.

EĞİTİM VE EKİP RUHU

   Kuruluşumuzda çalışan- ların gelişimini hizmet kalitemizin gelişimi olarak algılayıp çalışanlarımızın iş becerisini, verimliliğini, bilgisini ve ekip ruhuna inancını  artırıcı eğitimleri ve sosyal faaliyetleri düzenler ve uygularız.

SÜREKLİ GELİŞİM

 Kalite seviyesinin sürekli geliştirilmesi ve verimliliğin arttırılması için kaynak-larımızı en iyi şekilde kullanırız. İçinde bulun-duğumuz topluma ve çevreye saygılı örnek bir kuruluş olmaya çalışırız.

     ISO 9001:2008 standardına uygun olarak kurulmuş olan Kalite Yönetim Sisteminin şartlarını tüm çalışanlarımızın katılımı ile sağlayarak, etkinliğini sürekli iyileştirmeyi ve bu sayede müşteri memnuniyetini arttırmayı hedefleyerek çalışmak.