ÇED DANIŞMANLIĞI

 • Türk Mevzuatına göre ÇED Raporu/Proje Tanıtım Dosyası hazırlanması
 • Uluslararası kredi kuruluşları standartlarına göre Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme Raporu hazırlanması
 • Çevre Yönetim Planlarının hazırlanması
 • Doğaya Yeniden Kazandırma Planlarının hazırlanması
 • Hidroelektrik Santral Projeleri ve Diğer Hidrolik Faaliyet Talepleri İçin Değerlendirme Raporu (Ekosistem Değerlendirme Raporu) Hazırlanması
 • Rüzgar Enerji Santrali projeleri için Ekosistem Değerlendirme raporu ve kuş gözlem raporu hazırlanması
 • Sosyal Danışmanlık ve Sosyal Etki Değerlendirme raporlarının hazırlanması
 • Yatırımlar için çevresel ön etüt çalışmaları
 • Hava Kalitesi modelleme çalışmaları
 • Biyolojik izleme çalışmaları
 • CBS ( Coğrafi Bilgi Sistemleri ) uygulamalarının kullanımı