İSG DANIŞMANLIĞI

 • A, B, C sınıfı Uzman ile İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti verilmesi
 • Tam zamanlı Saha Mühendisleri ile saha uygulama hizmeti verilmesi
 • SEVESO direktifi kapsamında dahili acil durum müdahale planları ve güvenlik raporlarının hazırlanması, güvenlik yönetim sisteminin kurulması
 • Yönetmelik Gereği Gerekli İzinlerin Alınması (Tesis Kurma İzni, İşletme Belgesi)
 • İSG Eğitimlerinin verilmesi
 • İSG Risk Analizi raporlarının ve acil durum müdahale planlarının hazırlanması
 • İSG Mevzuatına uygunluk durum tespiti ve İzleme Çalışmaları
 • İSG Davalarına Teknik Danışmanlık Hizmeti verilmesi
 • Yangın Danışmanlığı
 • İSG El Kitabı hazırlanması
 • Sağlık taramalarının yapılması ve raporların düzenlenmesi
 • İşyeri Hekimi, ATT, Ambulans hizmetlerinin verilmesi