İSG EĞİTİMLERİ

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı Eğitimi
 • İş Sağlığı Güvenliği Bilinci Eğitimi
 • Risk Analizi Eğitimi
 • Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler
 • Meslek hastalıklarının sebepleri
 • Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma teknik uygulanması
 • Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları
 • İşyeri temizliği ve düzeni
 • Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri
 • İş kazası ve mesl. hast. doğan hukuki sonuçlar
 • İlkyardım
 • Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri
 • Elektrik tehlikeleri, riskleri ve önlemleri
 • Elle kaldırma ve taşıma
 • İş ekipmanlarının güvenli kullanımı
 • Güvenlik ve sağlık işaretleri
 • Ekranlı araçlarla çalışma
 • Kişisel koruyucu donanım kullanımı
 • Tahliye ve kurtarma eğitimi
 • Tatbikat
 • Yangın söndürme
 • Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma
 • İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygul.
 • İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü
 • Beyaz Yakalılara İş Kazası ve Hukuki Sorumluluklar
 • İş Kazası Sonrasında Yapılması Gerekenler