ÇEVRE DANIŞMANLIĞI

 • Tam zamanlı Çevre Mühendisleri ile saha uygulama hizmeti verilmesi
 • Çevre Görevlisi ve Çevre İzni Alınması hizmeti verilmesi
 • Çevresel İzleme
 • Çevre Eğitimlerinin verilmesi
 • Çevresel Aksiyon Planları ve Risk Analizlerinin Hazırlanması
 • Çevre Mevzuatına uygunluk durum tespiti ve İzleme Çalışmaları
 • Çevre Davalarına Teknik Danışmanlık Hizmeti verilmesi
 • Havza Planlaması ve Özel Hüküm Belirleme Projeleri Hazırlanması
 • Havzalarda Su Kalitesi İzleme Çalışması yapılması
 • Barajlarda balıkların üreme dönemlerinde; mansaptan membaya, membadan mansaba taşınması hizmeti ve ilgili kurumlardan proje için onay alınması
 • Mansap Su Kullanım Hakkı Raporu hazırlanması
 • Toprak Koruma Projeleri hazırlanması
 • Tarım Topraklarının Tarım Dışı Amaçla Kullanma İzinleri
 • Mera Islahı Projeleri Yapımı
 • Mera Vasfı Değişikliği izni alınması