MAHKEME DANIŞMANLIĞI

  • Dava dilekçesinin ve davacı tarafın iddialarının incelenmesi.
  • Çevre ve Şehircilik Bakanlığının mahkemeye sunması gereken ilk savunmanın teknik cevaplarının hazırlanması ve Bakanlığa iletilmesi.
  • Davaya Müdahil olunması halinde, İşveren adına savunma dosyasının teknik cevaplarının hazırlanması.
  • Mahkeme sürecinde teknik destek verilmesi ve İşveren Avukatına destek verilmesi.
  • Mahkemeye sunulmak üzere bilirkişi raporuna teknik cevapların hazırlanması.
  • Mahkemece yapılacak keşiflere katılım sağlanması ve İşveren Avukatına destek verilmesi.
  • Mahkemedeki duruşmalara katılım sağlanması ve İşveren Avukatına destek verilmesi.
  • Dava sonucunda çıkacak kararın Danıştay’a temyize gitmesi halinde, Temyiz dilekçesine teknik cevapların hazırlanması.