HAKKIMIZDA

  Selin İnşaat Turizm Müşavirlik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., 1993 yılında faaliyete geçmiş ve kuruluşundan bu yana Çevre, iş sağlığı ve güvenliği, enerji ile ilgili projelerde gerek Özel Sektör ve gerekse Kamu Kurum ve Kuruluşları ile uluslararası firmalar için, uzman ve geniş kadrosuyla teknik ve bilimsel projeler hazırlamıştır.

Firmamıza, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, 17/7/2008 tarih ve 26939 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği’nin 18 ve 26 ncı maddesi ve 18/12/2009 tarihli ve 27436 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yeterlik Tebliği uyarınca ÇED Başvuru Dosyası veya ÇED Raporu veya Proje Tanıtım Dosyası hazırlamaya yetkili olduğunu belirten 05 numaralı “YETERLİK BELGESİ” verilmiştir.

  ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi belgesine sahip, deneyimli ve lider bir Çevre Mühendislik ve Danışmanlık kuruluşudur. Temel uzmanlık alanlarımız çevre ile İş sağlığı ve Güvenliği konusunda danışmanlık, mühendislik, yatırımlara karar verme aşamasında çevresel ön etüt çalışmaları, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), yatırımların inşaat ve işletme dönemlerinde çevresel izleme ve kontrol hizmetleri, etüt, analiz, mevcut durum tespiti, yatırımlar için arazi çalışması, yer seçimi, güzergah etütleri, toprak etütleri, Risk Değerlendirmesi ve Acil Durum Eylem Planlarıdır.

  Firmamız Dünya Bankası ve Avrupa Birliği’nin Çevresel Değerlendirme yöntemleri hakkında bilgi sahibi olup, IFC Performans Standartları, Ekvator Prensipleri, Dünya Bankası ve AB normlarındaki Çevre Etüt ve Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi Raporlarını Türkçe ve İngilizce olarak hazırlamaktadır.

  Teknik personelimizin Türk Çevre Mevzuatı, Çevre Teknolojileri ve çevre ile ilişkili diğer mevzuatlar, İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı ile ilgili bilgi ve deneyimleri yüksek düzeyde olup, kamu kurumları ve özel kuruluşlar ile koordineli çalışabilmekte, ayrıca rapor hazırlama konusunda gereken analiz ve dokümanlar hakkında geniş bir bilgi ve deneyime sahiptir.

Ayrıca firmamız Yönetim Planı (Sulak Alan Yönetim Planları vb.) Projeleri, Sosyal Etki Değerlendirme Çalışmaları, Su Kullanım Hakkı raporu hazırlanması, Hidroelektrik Santral Projeleri Ve Diğer Hidrolik Faaliyet Talepleri İçin Değerlendirme Raporları (Ekosistem Değerlendirme Raporları), Maden Faaliyetleri İle İlgili İzinler, Milli Parkların kontrolünde yürütülen Uzun Devreli Gelişme Planları ‘nın hazırlanması gibi işlerin yürütülmesinde geniş bilgi ve deneyimli uzmanlarını bünyesinde barındırmaktadır.